Ögonzonterapi & Reflexologi för syn- och ögonbesvär

Ögonen har ett mycket nära förhållande till kroppens vitala organ, blod och vätskor.

Om kroppens vitala organ eller system inte fungerar perfekt kan det orsaka sjukdomar i ögat och synförändringar. Genom att stimulera på ögonhålans kanter med en bomullstops når jag ut i kroppen.

Ögats kopplingar med vitala organ, blod och vätskor är mycket viktig och det får inte vara blockerat. Genom denna zonterapi/reflexologi kan jag öppna upp blockeringarna.
Det kan också vara slaggprodukter, ödem, hårda partier som stimuleras/masseras upp runt ögonen och det blir klarare syn.

Denna behandling kombineras med Ansiktszonterapi för att få bästa möjliga effekt.

Referens i Ocular Zonterapi & Reflexologi för syn- och ögonbesvär: Leg läkare och specialist i ögonsjukdomar, Laszlo Galanthai – Fekete i Göteborg